Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/virtualki/187944/wp-content/themes/Elsago/includes/builder/functions.php on line 4698
RODO | Taber
Warning: A non-numeric value encountered in /home/virtualki/187944/wp-content/themes/Elsago/functions.php on line 5841
Image is not available
RODO
Slider

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych („RODO”). W związku z powyższym przekazujemy Państwu informacje o zasadach przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach w związku z korzystaniem z Naszych usług. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest:

TABER SPÓŁKA Z O.O., OŁOWIANA 24, 85-461 BYDGOSZCZ, tel.: +48 525 181 960, adres e-mail: taber@taber.com.pl Zakres przetwarzania danych:

1 Dane są przetwarzane na potrzeby realizacji zamówień klientów oraz wszelkich działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Przetwarzane dane to: dane pracownicze, dane kontrahentów .

Cele przetwarzania danych:

1. przesyłanie informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego realizowanego przez TABER Sp. z o.o..,

2. w celu ewentualnego zawarcia umowy: handlowej, wdrożeniowej, obsługi serwisowej,

3. odpowiedzi na pytania,

4. obsługa procesu rekrutacji,

5. w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i zobowiązań,

6. realizacjia obowiązku prawnego (w szczególności sporządzania i przechowywania dokumentacji – faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),

7. potwierdzanie wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Okres przechowywania danych:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

2. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

3. CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji/CV kandydatów nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy TABER a Panią/Panem i wypełnienia przez TABER oraz Panią/Pana wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.

Odbiorcy danych:

1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

2. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcy usług IT oraz firmie świadczącej usługi outsourcingu bhp. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

3. Ponadto, jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na komunikację w celach marketingowych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT czy agencjom marketingowym, a także podmiotom przetwarzającym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych do krajów trzecich:

1. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską .

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Prawa osoby której dane dotyczą:

1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez TABER narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

2. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: taber@taber.com.pl

Informacja o podaniu danych:

1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dziękujemy za zapoznanie się z informacjami.