Warning: A non-numeric value encountered in /home/virtualki/187944/wp-content/themes/Elsago/functions.php on line 5841

Lutowanie automatyczne

Lutowania automatyczne przeprowadzane jest przy zastosowaniu technologii lutowania falowego, bezołowiowego. Automat lutujący SEHO 8140 posiada szeroką game parametrów lutowniczych oraz dostosowany jest do lutowania No-Clean. Zasilany azotem  bezpośrednio z atmosfery poprzez wewnętrzny generator azotu o czystości sięgającej 10 ppm umożliwia wykonanie wyrobów z wymaganą czystością i przejrzystością zgodną z normą IPC-A-610 Acceptability of Electronic Assemblies. Przed procesem lutowania elementy przewlekane (THT) są formowane a następnie montowane w przystosowanych do lutowania falowego ramkach z maskownicą przygotowywaną pod konkretny wyrób w naszym zakładzie. Parametry fali są systematycznie monitorowane.