Lutowanie automatyczne

Lutowania automatyczne przeprowadzane jest przy zastosowaniu technologii lutowania falowego, bezołowiowego. Automat lutujący SEHO 8140 posiada szeroką game parametrów lutowniczych oraz dostosowany jest do lutowania No-Clean. Zasilany azotem  bezpośrednio z atmosfery poprzez wewnętrzny generator azotu o czystości sięgającej 10 ppm umożliwia wykonanie wyrobów z wymaganą czystością i przejrzystością zgodną z normą IPC-A-610 Acceptability of Electronic Assemblies. Przed procesem lutowania elementy przewlekane (THT) są formowane a następnie montowane w przystosowanych do lutowania falowego ramkach z maskownicą przygotowywaną pod konkretny wyrób w naszym zakładzie. Parametry fali są systematycznie monitorowane.