Warning: A non-numeric value encountered in /home/virtualki/187944/wp-content/themes/Elsago/functions.php on line 5841
Image is not available
CERTYFIKATY
Slider

PN-EN ISO 9001:2015-10

PN-EN ISO 14001:2015-09

CERTYFIKAT ODPOWIEDZIALNEGO PRZEDSIĘBIORCY

ISO/TS 16949:2009

IATF 16949:2016

VDE ECS/CIG 021 – 024:2014

POLITYKA Systemu Zarządzania

Firma TABER prowadząc działalność gospodarczą w postaci montażu urządzeń i podzespołów elektronicznych na terenie Bydgoszczy , jest świadoma, że jednocześnie oddziałowuje na środowisko naturalne miasta.

Głównym celem firmy jest dostarczenie klientom spełniających ich wymagania i oczekiwania wyrobów, których wytwarzanie nie będzie powodować ujemnych skutków dla środowiska.

Osiągnięcie tego celu prowadzi przez ustanowienie i wdrożenie systemu zarządzania opartego na zintegrowanych wymaganiach norm:

PN-EN ISO 9001:2015-10

IATF 16949:2016

PN-EN ISO 14001:2015-09

Firma TABER zobowiązuje się do:

– spełniania wymagań i oczekiwań klienta,

– zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska,

– spełniania wymagań prawnych i innych dotyczących firmy,

– podnoszenia kwalifikacji pracowników,

– ustalania i przeglądów celów dotyczących jakości i środowiska,

– zapewnienia zasobów i środków do wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania,

– ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

Szczegółowe cele dotyczące jakości i środowiska są wyznaczane planach rocznych. Strategicznym celem firmy jest osiągnięcie takiego poziomu zarządzania jakością i środowiskiem, który umożliwi pozyskanie nowych klientów celem pełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego i logistycznego firmy.

Prezes Zarządu Taber sp. z o. o.

Tadeusz Bober